Polityka Prywatności

Sklepu Internetowego sklep.arka.gdynia.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na sklep.arka.gdynia.pl

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Arka Gdynia S.A. 

z/s w Gdyni (81-538)

ul. Olimpijska 5

NIP 5862047640, REGON 192067570,

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: ustawę z dnia 10 maja 2018 roku - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.); aktualne wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a sklep.arka.gdynia.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4. System IT sklep.arka.gdynia.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na pasaz24.pl dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z pasaz24.pl 

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z sklep.arka.gdynia.pl;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep.arka.gdynia.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

• InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000536554, NIP: 679-30-87-624)

• InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:  KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep.arka.gdynia.pl

sklep.arka.gdynia.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

• PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935; NIP 779-236-98-87)

• PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji e-mail lub SMS newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie np. w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail lub odpowiednio numeru telefonu, na który przesyłane będę informacje handlowe z sklep.arka.gdynia.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto na sklep.arka.gdynia.pl lub klikając link anulujący subskrypcję e-mail newslettera znajdujący się w stopce każdego newslettera, bądź pisząc wiadomość e-mail na adres: rodo@arka.gdynia.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie treści marketingowych wybranym kanałem komunikacji:

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego administratora) w celu kierowania wybranym kanałem komunikacji spersonalizowanych wiadomości o interesujących ofertach lub treściach sklep.arka.gdynia.pl, w celach analitycznych i statystycznych;

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora polega na obronie praw administratora), w celu ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

W związku z wyrażoną zgodą ADO może wysyłać Ci informacje o dostępnych promocjach, rekomendować wybrane dla Ciebie produkty oraz dostosowywać kierowane do Ciebie oferty na podstawie profilowania, w tym analizy historii Twoich zakupów i aktywności na stronie internetowej. Dzięki temu otrzymujesz oferty dotyczące produktów, którymi możesz być zainteresowany/a.

ADO w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, dane przekazywane są następującym odbiorcom: operatorom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (np. agencjom marketingowym, reklamowym), podmiotom obsługującym systemy do marketingu mailowego lub sms-owego, podmiotom archiwizującym dokumenty, podmiotom świadczącym usługi pocztowe / kurierskie oraz Poczcie Polskiej, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne, portalom społecznościowym (w szczególności Facebook z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską).

Każdą zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec profilowania.

Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera wybranym kanałem komunikacji lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do możliwości subskrypcji newslettera wybranym kanałem. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymywanie newslettera wybranym kanałem. ADO nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie wywołujące skutki prawne o ile nie otrzymał uprzedniej zgody na takie działanie.

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na sklep.arka.gdynia.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta sklep.arka.gdynia.pl

W ramach sklep.arka.gdynia.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach sklep.arka.gdynia.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklep.arka.gdynia.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklep.arka.gdynia.pl;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklep.arka.gdynia.pl;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu sklep.arka.gdynia.pl;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z sklep.arka.gdynia.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na sklep.arka.gdynia.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. sklep.arka.gdynia.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta sklep.arka.gdynia.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z sklep.arka.gdynia.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na sklep.arka.gdynia.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklep.arka.gdynia.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

sklep.arka.gdynia.pl korzysta z serwerów i oprogramowania sklepowego Insert S.A. z siedzibą we Wrocławiu  (KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134) Firma ta ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i przetwarzaja je zgodnie z regulaminem portalu dostępnym pod adresem https://www.pasaz24.pl/home/regulation.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. sklep.arka.gdynia.pl (cookies)

sklep.arka.gdynia.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia sklep.arka.gdynia.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania sklep.arka.gdynia.pl do Twoich potrzeb.

sklep.arka.gdynia.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania sklep.arka.gdynia.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklep.arka.gdynia.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5. personalizowania wyglądu sklep.arka.gdynia.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.arka.gdynia.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.arka.gdynia.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

sklep.arka.gdynia.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej sklep.arka.gdynia.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

sklep.arka.gdynia.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

sklep.arka.gdynia.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów sklep.arka.gdynia.pl

sklep.arka.gdynia.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w sklep.arka.gdynia.pl linki do innych stron internetowych. sklep.arka.gdynia.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies 

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, sklep.arka.gdynia.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, kancelarie prawne, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności sklep.arka.gdynia.pl

sklep.arka.gdynia.pl zastrzega sobie prawo zmianę niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklep.arka.gdynia.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie sklep.arka.gdynia.pl powiadomi drogą elektroniczną (na adres wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

https://sklep.arka.gdynia.pl/content/2-polityka-prywatnosci

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3. dostępu do danych osobowych;

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5. przenoszenia danych osobowych;

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

sklep.arka.gdynia.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail rodo@arka.gdynia.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail rodo@arka.gdynia.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Arka Gdynia S.A. 

z/s w Gdyni (81-538)

ul. Olimpijska 5

NIP 5862047640, REGON 192067570.